צעירים במצבי סיכון

צעירים במצבי סיכון

 

עבור צעירים רבים במאה ה-21 המעבר לבגרות הוא תהליך ארוך. חוקים שונים ברחבי העולם מגדירים אותם בוגרים כבר עם הגיעם לגיל 18, אבל בפועל רובם לא מצליחים, בשלב זה של חייהם, לאמץ תפקידים ואחריות של בוגרים. בישראל ישנם כמיליון וחצי צעירים בין הגילאים 26-18אשר רובם חווים תהליך מעבר מאתגר מגיל הנעורים לבגרות מתהווה, מעבר מהתיכון לצבא/ שירות לאומי אזרחי ומעבר מהשירות לאזרחות. עבור צעירים במצבי סיכון המעברים מאתגרים עוד יותר. המעבר משהייה במערכות פורמליות וחברתיות בגיל הנעורים למצב של היעדר מסגרות ו/או נשירה ממסגרות בגיל הבגרות יוצר ניכור לסביבתם, תחושת בדידות ומציב בפניהם שאלות של זהות ושייכות חברתית.

בוגרים צעירים במצבי סיכון מוגדרים כבעלי הישגים דלים במשימות התפתחות הקשורות לגילם, והם מתקשים להשתלב בחיים באפן מלא. התבוננות ברשימת גורמי הסיכון מלמדת, שרוב הגורמים שהיוו סיכון בתקופת הנערות ממשיכים להיות כאלה גם בבגרות. לרוב מדובר בשילוב

של מספר גורמי סיכון בתחומי חיים מרכזיים ובהיעדר גורמי בלימה.

האתגרים בעבודה עם צעירים במצבי סיכון

קשיי זהות ותחושה של ניכור ואי-שייכות נצפים באופן שכיח בקרב צעירים חרדים נושרים, בוגרי מסגרות חוץ-ביתיות, בני מיעוטים, עולים ובני עולים, להט"בים, צעירים עם הפרעות נפשיות ותרמילאים. חלק מאוכלוסיות הצעירים במצבי סיכון מאופיינים כחסרי הורים ומשפחה, שיכולים לתמוך בהם ולסייע להם להתמודד עם האתגרים העומדים בפניהם.

6% מבין חייבי הגיוס אינם מתגייסים לשירות צבאי ו/או לאומי-אזרחי. מתוך כ-11,000 צעירים המטופלים במערכות הרווחה, 4,970 מטופלים במשרד הרווחה עקב קשיי תפקוד במסגרות.

נושא נוסף וחשוב בתחום העבודה עם צעירים במצבי סיכון הוא ההשכלה התיכונית. היעדר השכלה תיכונית מנבא כושר השתכרות עתידי נמוך יותר בכל המגזרים ובכל הגילים (הלמ"ס, 2014). תהליך רכישת השכלה התעמק בשנים האחרונות ויצר תלות כלכלית של הצעירים בהוריהם. לאור זאת, צעירים חסרי אמצעים מתקשים להשתלב במסלולי לימוד גבוהים ומתמשכים.

גם השתלבות בקורסי הכשרה מקצועית, המאפשרת השמה בעבודות בסיסיות, היא בעייתית עבור צעירים במצבי סיכון. המכינות הקדם-אקדמיות משפרות את המצב באופן חלקי ביותר. כ-16% מן הלומדים במכינות להשלמת בגרויות נושרים מהמסלול באמצע תהליך הלמידה.

המטרות והיעדים בעבודה עם צעירים במצבי סיכון

במטרה לסייע לצעירים אלה לממש את הפוטנציאל האישי שלהם, להשתלב ולתרום לחברה ולקהילה, תוך השגת עתיד בטוח ברמה האישית, המשפחתית והתעסוקתית ובהתאם להחלטת הממשלה 2014 מיום 30.10.16, הוחלט על הקמתה של תכנית לאומית לצעירים וצעירות במצבי סיכון, שהיא תכנית "יתד". התכנית שמה לה למטרה לסייע לצעירים אלה לממש את הפוטנציאל האישי שלהם, להשתלב ולתרום לחברה ולקהילה, תוך השגת עתיד בטוח ברמה האישית, המשפחתית והתעסוקתית.

באשלים רואים בתכנית "יתד" הישג אדיר בהפניית משאבים ותשומת-לב ממוקדת לפלח האוכלוסייה של צעירים על רצף הסיכון, ופועלים ליצירת השתייכותם למערכות מיטביות, תוך דגש על שילובם בהן ועל רכישת השכלה, שתרחיב עבורם הזדמנויות בעתיד. 

תכניות עבור צעירים במצבי סיכון