בניית חוסן וטיפול בנפגעי טראומה

בניית חוסן וטיפול בנפגעי טראומה

 
אוכלוסיית יעד
0
 
שלב פיתוח
 
 
שותפים
3
 
מוקדים בארץ
0

כ-25%-10% מהילדים נפגעים ממצבים טראומטיים, כ-5% מכלל הילדים מתאפיינים במצב של טראומה, הפוגעת בתפקוד הכולל וזקוקים להתערבות טיפולית-מערכתית המשלבת את הקהילה, המשפחה והגן. באזורים המועדים למצבי חירום ולחץ חוויות טראומטיות מותירות לעתים השפעה לטווח רחוק על התפתחות הילד ועל פסיכו-פתולוגיה נלווית. חלק מהילדים שנחשפו למלחמה עשויים לפתח תסמינים של הפרעות דחק פוסט-טראומטיות  (PTSD)גם כעבור חמש שנים אחרי המלחמה. ממצאים עקביים אלו הובילו להכרה בצורך בהתערבות מוקדמת, שתמנע או תקל על תגובות הדחק של ילדים. המציאות הביטחונית בישראל, המזמנת תדיר תקופות של מצבי מצוקה, לחץ וחירום, מאתגרת את מערכת החינוך, המתמודדת עם שיעורים גדלים והולכים של תלמידים, הורים ומורים החשופים למצב.

התכנית מציעה מודל אינטגרטיבי – תשתית תורנית פרקטית, ארגונית ואנושית לקידום החוסן וההחלמה של ילדים נפגעי טראומה במערכות החינוך בחברה הכללית, הערבית והחרדית. ילד שעבר טראומה זקוק יותר מכל לסביבה יציבה, מוכרת ורגילה, עם דמויות מוכרות, גם אם באופן זמני התנהגותו ותפקודו אינם מתאימים לאותה סביבה. התייצבות רגישה של המבוגר, המתוזמנת עם צורכי הילד, מאפשרת לו להפנים בחייו דמות בוגרת, הזמינה לצרכיו הסובייקטיביים, ובכך להיטען בכוח רצון מחודש להתמודד עם האסון ולהתגבר עליו. המבוגר המסייע לומד לתבוע מהצעיר חזרה הדרגתית לתפקוד בחיים, החיוני להתפתחותו, ונלחם בנטייתו לוויתור ולסיכון עצמי.

התכנית מתאימה לילדים ו/או לאנשי מקצוע, שהם או בני משפחותיהם חשופים למצבי טראומה או נפגעו בעצמם במישרין או בעקיפין ממצבים טראומטיים. כמו כן, התכנית מתאימה לאנשי מקצוע מובילים מהאקדמיה ומהשדה, העוסקים בתיאוריה, במחקר ובפרקטיקה בהתערבות בית ספרית עם תלמידים ומבוגרים משמעותיים במצבי חירום, משבר וטראומה.

מוקדי הפעילות של התכנית

  • פיתוח מומחים באזורים החשופים כיום למצב הביטחוני – נתיבות, מזרח ירושלים, גוש עציון, חברון ובית"ר עלית להתערבות פרטנית ומערכתית, המקדמת חוסן והחלמה מטראומה על רקע עימותים ביטחוניים;פיתוח המומחיות של אנשי המקצוע בטיפול בנפגעי טראומה על רצף הפגיעה (ראשוני, שניוני ושלישוני); פיתוח משאבי החוסן האישי של אנשי המקצוע בהתמודדות עם האוכלוסיות הנפגעות (Help the helpers) ומתן תמיכה נפשית לאנשי המקצוע שנמצאים בקו הראשון.
  •  איתור וטיפול בתלמידים נפגעי לחץ וטראומה בעקבות עימותים ביטחוניים בעצימות גבוהה ברמה ארצית, בעזרת מערכת איתור בית ספרית. תלמידים נפגעי טראומה, הסובלים ממצוקות, המשבשות את תפקודם, מטופלים על ידי פסיכולוגים ותרפיסטים, תוך שילוב המשפחה והמוסד החינוכי.
  • פיתוח והטמעה של מודל לבתי ספר ולגנים כמרחב מוגן ביישובים שנפגעו ישירות מהשריפה הגדולה של קיץ 2017 וביישובים הסובלים מעימותים ביטחוניים בעצימות גבוהה: גוש עציון, נתיבות, הרי יהודה וחיפה; מתן טיפולים על רצף הפגיעה וחיזוק החוסן של הצוות החינוכי האינטגרטיבי; פיתוח בית הספר כמרחב מוגן, בעזרת הצטרפותם של אנשי מקצוע מיומנים בטיפול בטראומה; פיתוח חוסן ומסוגלות לצוות של המסגרת החינוכית.
  • פיתוח והטמעת מודל להפעלת מרחבים מוגנים מחוץ לבית ספר -מקלטים, מחנה פינוי ובתי מלון. מדובר במענים למצבים שבהם נקטעת השגרה והילדים עוברים מאזור לאזור או פוגשים אנשי מקצוע שאינם מוכרים להם. המטרה העיקרית היא להשיב כמה שיותר מאפיינים טבעיים לסביבה הזמנית ולחתור ככל האפשר ליצירת רציפות בעשייה החינוכית. מענים אלה כוללים דמויות משמעותיות ראשוניות ומשניות – הורים, משפחה ואנשי מקצוע, המשמשים כרשת תמיכה ומפעילים מהלכים עירוניים וארציים.
  • עריכת מחקר מקיף, המסייע בבחינת וגיבוש ה-best practicesבכל רמות ההתערבות: גן, בית ספר, הקהילה, אנשי המקצוע ומערכת החינוך.
  • פיתוח תורת התערבות המתבססת על ניהול ידע מצטבר בשדה ואיסוף ידע, גיבושו והמשגות לכדי מדיניות, מנגנונים, תקנים ומודלים של best practices, כולל מוקד פיתוח מקצועי, ניהול ידע והכשרה בשדה ובאקדמיה.

ההתגייסות של ההנהלות של הרשויות ביישובים החשופים לעימות על רקע ביטחוני בעצימות גבוהה מעידה על תפיסת השירות המתפתח כעונה לצרכים המורכבים של מערכות החינוך בקו האש. 2,500 תלמידים נפגעי טראומה מטופלים על ידי אנשי מקצוע מהשירות הפסיכולוגי ייעוצי, המומחים לטיפול בטראומה בגישה מערכתית.

שותפים לתכנית:משרד החינוך – השירות הפסיכולוגי ייעוצי; אוניברסיטת תל אביב.

סיפורים מהשטח

מוקדים בארץ