הגיל הרך

הגיל הרך

 

עשייתנו בגיל הרך מתמקדת בתחומי איתור, מניעה וטיפול. מסקנות ועדת שמיד, שפורסמו בשנת 2006, חידדו את ההבנה, שכדי לאפשר לכל הילדים התחלה טובה יש להפנות משאבים לתכניות איתור ומניעה כבר מהגיל הרך. גם נתוני הבנק העולמי מלמדים, כי על כל השקעה של 1$ בגיל הרך ייחסכו למדינה 7$ בעתיד. מחקרים מוכיחים, שלפרק החיים הראשון בחייו של ילד יש השפעה מכרעת על עתידו. בתקופת הינקות המוח נמצא בשיא גמישותו, צומח ומתעצב בקצב מהיר, ולכן מסוגל לקלוט ולעבד מידע חיוני רב, הדרוש להתפתחות קוגניטיבית, רגשית ופיזית. התפתחות תקינה בגיל הרך נחשבת כבעלת השפעה עמוקה על עתידו החברתי-כלכלי של הילד ועלינו כחברה. 

אתגרים בגיל הרך

ג'וינט ישראל-אשלים פועלת רבות למען ילדים בגיל הרך, מלידה עד גיל שש, הנמצאים במצבי סיכון. אנו עוסקים בשאלה מה גורם לעיכוב בהתפתחותם המיטבית של ילדים בקבוצת גיל זו. לדעת אנשי המקצוע באשלים, קיים קשר חזק בין התפתחות ההורות במשפחה ואיכות הקשר ילדים-הורים לבין ההתפתחות המיטבית של הילדים.

העובדה שבטיפול המערכתי בילדים בגיל הרך, בעיקר בגיל הינקות (לידה עד שלוש שנים), קיים ביזור תחומי אחריות בין משרדי הממשלה השונים מקשה על בניית דרכי עבודה משותפות של מערכות האיתור והטיפול וגורמת להיעדר סטנדרטים מקצועיים של הדרכה ופיקוח. מצב זה והמחסור בכלים יישומיים לטיפול מגבירים את הקושי בקרב תינוקות, פעוטות וילדים רכים בסיכון, מגדילים את פער הזמנים בין איתור לטיפול, שהוא קריטי בגיל הזה, ויוצרים קושי בקבלת טיפול מותאם בשלב התפתחותי מוקדם. כל אלה מעלים את החשיבות של מתן מענים, שיעסקו באיכות הטיפול, הלמידה, האינטראקציה והתשתיות במסגרות המוכרות לנו - מעון, משפחתון וגן ילדים.

מטרות אשלים בגיל הרך

אשלים שואפת לסייע בהתמודדות מיטבית של הורים במצבי סיכון עם גידול ילדיהם בגיל הרך ובבניית מערכות יחסים משפחתיים. אשלים מקדמת את שלומות ((well beingואת איכות חייהם של ילדים במסגרות החינוך והטיפול לגיל הרך בבית ובקהילה ופועלת לפיתוח שירותים עבור הילד ומשפחתו. זאת, לצד פיתוח ההון האנושי של צוותי הגיל הרך, המקיימים אינטראקציה משמעותית עם הילדים במשך רוב שעות היום והם סוכני שינוי חשובים בהתפתחותם.

ברמת המערכת, ישנה חשיבות מכרעת לפיתוח תפיסה יישובית ומודלים של עבודה לקידום מערך שירותים ממוקד בגיל הרך, לצד קידום מדיניות וסטנדרטים של פיקוח והדרכה לתפקידים, לשירותים ולמסגרות. דוגמה בולטת לתכנית, המתמקדת בגיבוש תפיסה יישובית, היא "התחלה טובה". תכנית זו פותחה לפני כשבע שנים, בעקבות מסקנות "360 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון" והיא פועלת ב-190 יישובים שונים בארץ. בשנת 2015 הושלם תהליך הטמעת התכנית, אך אשלים ממשיכה ללוותה בפיתוח ידע, הכשרה ומענים חדשניים.

יעדי אשלים בגיל הרך

בראייה לטווח רחוק, יחידת הגיל הרך הציבה לעצמה אתגרים משמעותיים, המפורטים להלן, העוסקים בנושאי הורות ואיכות חיים של ילדים בחברה הישראלית:

  •  הענקת תמיכה וטיפול לילדים בגיל לידה עד שלוש, בהתאם לצורכיהם ההתפתחותיים.
  •  הענקת תמיכה מתאימה להורים החיים בסביבות או במצבים מגבירי סיכון בהתמודדותם עם אתגרי ההורות בגיל הרך.
  •  פיתוח צוותי מקצוע על מנת להעניק טיפול חינוכי ואיכותי לילדים בגיל הינקות אשר שוהים במסגרות אלו.
  • הכנת ילדים בחברה הערבית והבדואית למעברים במסגרות חינוך מפוקחות ויגיעו מוכנים לכיתה א'.
  • הבטחת מוגנותם וביטחונם של ילדים בגיל הרך בחברה הבדואית.
  • פיתוח כישורים קוגניטיביים רגשיים וחברתיים בקרב ילדים בגיל הרך ובנים בפרט, בחברה החרדית, כך שיהיו מוכנים לכיתה א'.
  • פיתוח קשר מיטבי בין הורים וילדיהם בחברה החרדית. 

תכניות עבור הגיל הרך