בית משפט קהילתי

בית משפט קהילתי

 
משתתפים
0
 
שלב פיתוח
 
 
שותפים
4
 
מוקדים בארץ
0

שיעור העבריינות החוזרת בישראל עומד על כ-%42. בקרב צעירים עד גיל 18 שיעור זה גבוה בהרבה ועומד על כ-73%. נתונים אלה מצביעים על קושי ממשי בהתמודדות עם תופעות של פשיעה קלה ובינונית, המשפיעה על תחושת הביטחון בקהילה ומצביעה על הקושי הרב של עוברי חוק לצאת ממעגל הפשיעה ולהשתקם. קושי זה ורמת החזרה לפשיעה נובעים בעיקר מבעיות של עוני, הדרה, לקויות לא מטופלות, ועוד.

לצד ההשלכות האישיות והחברתיות על אוכלוסיות וקהילות במצבי סיכון, לתופעה זו גם השלכות מערכתיות וכלכליות. כך למשל, מבדיקה שנעשתה באגף התקציבים עולה, כי מניעת חזרה של אסיר בודד לפשע, כולל שובו למעגל העבודה, חיסכון במתקני כליאה, מניעת נזקי פשיעה וכדומה הוא בערך 3.1 מיליון שקל. באחרונה החליטה הממשלה לאמץ את המלצות הדוח "לבחינת מדיניות הענישה והטיפול בעבריינים" ולהניף את דגל השיקום כאינטרס חברתי-כלכלי ראשון במעלה, תוך תקצוב ופיתוח דרכי חשיבה ופעילות חדשנית.

זה היה הרקע להקמתו של בית המשפט הקהילתי, שנועד לסייע בצמצום התופעה של עבריינות חוזרת באמצעות מתן דגש לתהליכי השיקום, תוך הסתמכות על שירותי רווחה ומענים קהילתיים. מטרה זו מושגת במסגרת הליך ייחודי, אשר פועל אמנם במסגרת ההליך הפלילי השגרתי, אולם לצד זאת מאפשר לבית המשפט לפקח על הליך שיקומי, הכולל כלים ומענים רחבים מאלה המוצעים במסגרת ההליך הרגיל. ייחודה של התכנית בשיתוף פעולה בין מערכות המשפט והאכיפה לבין מערכות אחרות מאפשר לקיחת אחריות משותפת ומציאת פתרונות לבעיות חברתיות, כלכליות ואישיות המובילות לפשיעה. זאת, באמצעות הליך פלילי שיתופי, מבוסס ידע והקשר, ממוקד תוצאות, תוך הנגשת שירותי רווחה וחיזוק מערכות תומכות. התכנית עשויה להגדיל באופן משמעותי את מספר המקרים, שבהם ניתן להפנות עוברי חוק לתהליכי שיקום כתחליף לענישה ולכליאה.

זאת ועוד, לצד חיזוק יכולתה של המערכת להתמודד עם תופעות של עבריינות, התכנית מאפשרת לצמצם את הניכור הקיים בין הציבור למערכות האכיפה, להגביר את תחושת הצדק הפרוצדורלי, לקרב אוכלוסיות של עוברי חוק וצעירים במצבי סיכון אל הקהילה ולשפר את מצבן של קהילות הסובלות מאחוזים גבוהים של פשיעה. כל זאת, באמצעות מתן מענים בתחומים של רווחה, בריאות, תעסוקה, פנאי, התמודדות עם חובות, מיצוי זכויות, חיבור לרשתות חברתיות ולקהילה.

מטרת בית המשפט הקהילתי לאפשר לנאשם ולמשפחתו להתמודד עם הקשיים ולצמצם את מצבי המשבר המובילים, בין היתר, להתנהגות עבריינית. התכנית מבטאת לקיחת אחריות משותפת לפתרון הבעיות ונשענת על שיתוף הפעולה של הנאשם לצד התגייסות כוללת והתאמות של המערכת למציאת מענים ופתרונות רלוונטיים. בנוסף לכך, נבנית תשתית מקיפה של מתנדבים, מעסיקים ידידים ותושבים, המשתתפים בפעילות בית המשפט הקהילתי בדרכים שונות.

הפרויקט יצא לדרך במתכונת מצומצמת והחל לפעול בשני בתי משפט שלום בארץ, ברמלה ובבאר שבע. באוגוסט 2016 החליטה הממשלה על הרחבת הפרויקט והורתה כי בתוך שנתיים יוקמו ארבעה בתי משפט נוספים, אחד בכל מחוז שיפוט במדינת ישראל. על פי ההחלטה, בית המשפט הבא יחל לפעול באפריל 2017 ולאחר מכן ייפתח בית משפט נוסף בכל חצי שנה.

להורדה דוח מסכם לשנת העבודה הנוכחית (תשע"ז) 

להורדה דוח מחקר מלווה לבתי משפט קהילתיים 

שותפים לתכנית:משרד המשפטים; הנהלת בתי המשפט; משרד הרווחה והשירותים החברתיים; משטרת ישראל.

סיפורים מהשטח

מוקדים בארץ

תוצרי ידע בתכניות

תכניות נוספות